header restauratie 1header restauratie 2header restauratie 3header restauratie 4

Restauratie & onderhoudsplannen

Bouwtechnische opname

 • Vaststellen gebreken en/of onvolkomenheden.
 • Vaststellen hoeveelheden.
 • Vaststellen Materiaal toepassing.
 
Tekenwerk
 • Het maken van bestek en werktekeningen.
 • Het maken van principe details.
 • Het maken van schade en/of plantekeningen.
 
Technische omschrijving en of bestek
 • Omschrijving voor het werk geldende voorwaarden en Voorschriften voor het werk.
 • Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Omschrijving Materiaal en kwaliteiten en of normen.
 • Hoeveelheden specificatie.
 • Werkomschrijving.
 
Begrotingen/ramingen
 • De in de bouwkundige opname en/of bestek genoemde hoeveelheden verwerken in een begroting.
 • Deze begroting kunnen zodanig worden opgesteld dat deze gebruikt kunnen worden voor subsidieaanvraag.
 
Vergunningen/subsidies
 • Bouwvergunning.
 • Monumentenvergunning.
 • Subsidie aanvraag voor onderhouds- en restauratieplannen.

 

Contact

Bouwkundig Adviesbureau Luteijn
Van der Biltlaan 48
4421 BE Kapelle

T 06 46 71 18 26
E info@bjluteijn.nl